Betonárna SGME 320

Betonárna slouží k výrobě BS pro dálnice, tunely letiště a podobné stavby. Přestože její vznik spadá do historie betonáren, po rekonstrukci fa. ELFANY Ostrava s.r.o.  od roku 2002 stále slouží a podílela se na výstavbě letišť v Čáslavi, Varšavě, úsecích dálnic, posledně trasa D47(D1) u Hranic na Morvě a Bravantic. Betonárna obsahuje dvě mísicí jádra 2x5m3 s nichž jedno je možno provozovat i samostně.Teoretický výkon je 320 m/hodinově. Původní technologie byla osazena mechanickými  váhami a elektromechanickým dávkovacím systémem. Při rekonstrukci byl původní systém nahrazen elektronickým pomocí PLC a PC. Váhy byly upraveny na tenzometrické snímače, kabeláž byla zredukována na zlomek původní pomocí decentralizovaného řízení propojených PLC. Byl zároveň vyměněn elektropneumatický systém a dávkování přísad a vody. Byl dodán nový vlhkoměr kameniva a provedeno unikátní umístění, což zaručuje vysokou přesnost vyhodnocování vlhkosti. Přestože míchačky mají objem 5m3, dávkování přísad je s přesností 0.01dm3  a dodávkování vody s přesností 0.1 dm3. Konzistoměry používají plovoucí graf s možností přehledu několika záměsí pozpátku a korekcí podle velikosti záměsi. Váhy kameniva mají dělení po 1 kg/dílek  a vyhodnocování po 2 kg. Váhy kameniva jsou 3x4000 kg. Po této modernizaci se zařízení znovu zařadilo mezi špičkové betonárny pro výrobu dálniční BS . Vizualizační systém umožňuje zobrazení obou mísicích jader najednou a výtisk protokolu na nekonečný papír na dvou tiskárnách(pro každou technologii zvlášť), pro tisk statistik slouží další tiskárna. Ukládají se všechny údaje o výrobě včetně naměřené konzistence a stavu sil. Pro zobrazení stavu tlakových cementových sil slouží virtuální měření stavu podle skutečné spotřeby cementu. Přestože pro obě mísicí jádra slouží jedno společné dávkování kameniva vody a přísad lze míchat na každé míchačce jinou směs a nebo plynule přecházet na jinou recepturu.

Areál v Bravanticích

Pracoviště operátora  Tiskárny protokolu  Pohled s boku  

Zpět