ELFANY  Ostrava s.r.o.


Domů Kontakty Činnost Reference Aktuality Historie

Stručný přehled realizovaných aplikací

1) Betonárny věžové

a) Betonárna fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce  1995 dodávka řídicího systému po havárii  původního řídicího systému  Kaiser.
 Později doplněno automatické měření teploty vzduchu,vlhkoměr,měření stavu kameniva a  zabezpečovací systém plnění kameniva. Dodávka dávkovacích systémů vody a přísad. Doplněno také virtuálním stavoznakem sil. Betonárna je typu STETTER  V1.5  o výkonu 80 m3 / hod.
 Zajímavostí je rekordně krátká doba od objednání dodávky do zprovoznění za pět dnů s toho  vlastní montáž 2 dny. Hlídání plnění kameniva.

b) Betonárna fa Aleš Němeček Hradec Králové  - v roce 1996 dodávka řídicího systému technologie betonárny a dopravy kameniva, včetně silových rozvaděčů. Dodáno i dávkování přísad.
Betonárna je obdoba  betonárny  STETTER V2 o výkonu 96 m3/hod.
Zajímavostí je řešení dopravy kameniva, automatická regulace plnění elevátoru a ovládání plnění od násypky kameniva. Byl zde také použit kamerový systém na kontrolu přísunu materiálu. Původní řízení dopravy kameniva je dosud v provozu.

c) Betonárna fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce 2001dodávka řídicího systému a rozvaděčů technologie. Betonárna je typu MERKO V1.5  o výkonu 80 m3 / hod.

d) Betonárna fa Prefa Horný Hríčov  SR –  v roce 2004 dodávka řídicího systému po havárii původního řídicího systému Siemens.Dodáno dávkování vody a přísad. Montáž a zprovoznění   nového řídicího systému za dva dny, bez výluky(sobota,neděle). Betonárna je typu STETTER  V1.25  o výkonu 60 m3 / hod.

e)   Betonárna fa TBG Ostrava Vítkovice – v roce  2003 výměna řídicího systému při rekonstrukci        
technologie. Dodávka dávkování vody a  přísad, technologie později doplněna váhou přísad..
Betonárna je typu STETTER  V1.25  o výkonu 60 m3 / hod.
Zajímavostí je že je to nejstarší věžová betonárna fa STETTER v ČR ( postavena v roce 1968), další zajímavostí je že na montáži této betonárny se podílel dnešní technik fa ELFANY Květoslav Nytra. Na této betonárně byl také namíchán pětimiliontý kubík betonové směsi 16.2.2007.
       
 
f) Betonárna fa Vojenských staveb  dnes fa Štěrkoven Dolní  Benešov  závod Přerov – v roce  1998 dodávka   řídicího systému po ukončení životnosti původního.
Betonárna je typu STETTER  V 0.75  o výkonu 37 m3 / hod.
Zajímavostí bylo použití kombinovaného dávkování přísad pomocí váhy a průtokoměru. Na betonárně řídicí systém měří teplotu vody a vzduchu, údaje se zapisují do protokolu o výrobě.
 
 2) Betonárny mobilní
 
a) Betonárna fa Vojenských staveb v dnešní době fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce 1995 dodávka   řídicího systému a silnoproudu. Dodáno bylo i nové dávkovací zařízení přísad, později také  vody. 
Betonárna je typu STETTER M2 o výkonu 96 m3 / hod.
Zajímavostí je první známý systém ovládání betonárny bez klasického ovládacího pultu.
 
b)Betonárna fa Aleš Němeček – v roce 1998 byla dodána kompletní repasovaná betonárna typ STETTER  TM500H, doplněna novým vážícím pásem naší originální konstrukce a řadovým zásobníkem.Rovněž instalován náš řídicí systém.     
Byly provedeny i další mechanické úpravy pro zvýšení  výkonu. Betonárna má nyní maximální výkon 33 m3/hod. Zvláštností je námi vyvinutá konstrukce dávkovacích uzávěrů kameniva a konstrukce vážícího  dopravníku.
    
c) Betonárna fa SKANSKA – v roce 2003 dodávka řídicího systému WEBET (operační systém WINDOWS 2000), silnoproudé části, dávkování přísad a vody.Nové měření konzistence. Rekonstrukce vážících zařízení a dodávka pneumatiky.
Betonárna je typu SGME 320  s výkonem 320 m3/ hod. Patří mezi největší betonárny u nás. Používá se pro dodávky bs pro dálnice a letiště. Obsahuje dvě míchačky o objemu 2x 5 m3.
Zajímavostí je minimalizace elektrických propojení pomocí komunikačních modulů pro usnadnění přemísťování  betonárny, nový způsob umístění vlhkoměru, virtuální měření stavu v silech bez měřicích  zařízení. Jeden počítač řídí obě míchačky a současně se zapisují průběžně protokoly na dvou  tiskárnách současně. Pro ostatní výtisky je zapojena další tiskárna.Míchačky mohou současně vyrábět různé druhy bs.. V roce 2015 betonárna odešla na zasloužený odpočinek,  za 12 let provozu byl pouze jednou vyměněn počítač operátora. Řídicí systém pracoval bez poruch.
 
d) Betonárna fa Štěrkoven – v 2000 dodávka řídicího systému při rekonstrukci betonárny,dodávka  dávkování vody. Betonárna je typu AMB 22 o výkonu 22 m3/hod. Zajímavostí je zjednodušený řídicí systém bez počítače, nastavení množství se provádí digitálními potenciometry. V provozu 2 ks.
 
e) Betonárna fa Váhostav Žilina a.s. dnes v provozu u Inženýrských staveb Košice v roce 1999  dodávka řídicího sytému. V předchozích letech dodávka konzistoměru a  dávkování přísad. V roce 2006 doplněno 2 ks vlhkoměry Arnold dodávka  ASTERIX . V prosinci 2006 výměna mechanických vah za tenzometrické Při té příležitosti byl zmodernizován řídicí systém.Použita nová verze WEBET (operační systém WINDOWS XP). Betonárna je typu  STETTER M1 o výkonu 50 m3/hod.
 
 f) Pro fa MRA s.k. byla  provedena v roce 2008 generální oprava elektrozařízení na betonárně ELBA 60 ve Sverepci včetně dodávy řídicího systému WEBET. Dále bylo dodáno zařízení na ohřev vody a kameniva. Provedeno zateplení a dodáno dálkové ovládání pro víka zásobníku. V roce 2011 byl dodán řídicí systém WEBET také na betonárnu ELBA 60 v Ilavě,  rovněž provedeno zateplení a dodáno dálkové ovládání pro víka zásobníku. Dále bylo dodáno zařízení na ohřev vody a kameniva.

3) Betonárny různé
 
a) Betonárna fa Štěrkoven Dolní  Benešov – v roce 2001 dodávka řídicího systému a rozvaděčů technologie.  Dodávka dávkování vody a rekonstrukce vah. Dále měření hladin kameniva a ovládání.
Betonárna je typu STASIS  C55 O VÝKONU 50m3/hod. Zajímavostí je velká vzdálenost pracoviště operátora od betonárny. V roce 2014 byla provedena oprava rovaděče, dodáno ovládání vážicího pásu kterým byla betonárna doplněna na novém místě v panelárně Troubelice, řídicí systém změněn na  WEBET 64 bitový.
 
b) Betonárna fa Štěrkoven – v roce 1994  dodávka poloautomatického ovládacího systému, dávkování  vody a přísad. Instalace konzistoměru. Betonárna je typu  SB25. Zajímavostí je že to je  naše první komplexní dodávka elektrozařízení a ovládání betonárny.
 
c) Betonárna fa Štěrkoven – v roce 1996 -   dodávka řídicího sytému, dávkování  vody,kalu,přísad rekonstrukce vah. Betonárna je typu  SB25. S původním řídicím systémem v provozu dodnes. V současné době je přemístěna do Vsetína.  Zajímavostí je že to je  první nasazení  našeho řídicího systému na malé betonárně.
 
d) Betonárna fa D&S Ždírec Nad Doubravou – v roce 1997 dodávka řídicího systému, dávkování vody a přísad. Betonárna je typu SB20.
 Zajímavostí je že to je  nejmenší betonárna s naším řídicím systémem.
 
e) Betonárna SBE 30 fa Štěrkovny Dolní Benešov –  v roce 2001 dodávka kompletní betonárny, je příkladná   rekonstrukce betonárny SB25 na moderní betonárnu o výkonu 30 m3/hod. Zajímavostí je že to je naše první kompletní dodávka celé betonárny.

f) Betonárna SBE 25 fa Kombinat Rolny Kietrcz   POLSKO – v roce 2001 dodávka kompletně   rekonstruované betonárny s třífrakčním zásobníkem kameniva vlastní konstrukce. Zajímavostí je nejmenší zastavěný prostor a nízká cena kompletní naše dodávka mimo cementových sil. Betonárna v roce 2007 další rekonstrukce, dodávka dvou ks sil 60 tun  s novými filtry , uzávěry, přetlakovými ventily, uzávěr cementové váhy od fa.HAS. Byla vyměněna míchačka a šneky. Dodáno  nové dávkování přísad, oprava dávkování vody. Při té příležitosti byla zároveň provedena modernizace řídicího systému TRENDBETON na systém WEBET Windows XP v plně polské verzi, dodávka laserové tiskárny pro tisk dodacích  listů a protokolů. Původní systém pracoval bez poruchy  šest let.  V roce 2015 byly provedeny menší opravy a betonárna přemístěna na stvbu největšího kravína v Evropě.

g) Betonárna SBE30VP fa EBT Týnec nad Sázavou. Betonárna je osazena míchačkou 750 lt o výkonu 25 až 30 m3 hod. Naše kompletní dodávka. včetně velínu,  skladu  přísad, sil , vážicího pásu, zásobníku. Touto betonárnou lze snadno nahradit  stávající betonárny  SB25  s možností využití částí konstrukce a  prakticky stejným  příkonem elektrické energie a celkovou modernizací. s vysokou přesností dávkování komponentů BS. Naše originální konstrukce dávkovacích uzávěrů, konstrukce   vážicího pásu, skipu , zásobníku, dávkování vody a přísad. Konzistoměr vlastní konstrukce. Vlhkoměry ARNOLD. Betonárna je zateplená. V roce 2016 byla provedena kontrola betonárny a vyměněn operátorský počítač,  po 10 letech provozu by prováděny jen běžné opravy strojního zařízení, řídicí systém pracuje bez poruch.
                          
h)  Betonárna MNB 500 fa Veselý Brno. Betonárna slouží k zpracování materiálu s oprav  silnic.   Rozšíření na více frakcí a  zpracování kalové vody.
Zajímavostí je dávkování kameniva pomocí dopravních pásů.
 
4) Jiná zajímavá zařízení
 
a)  Dávkovací systém tekutých směsí fa TECHFLOOR  - v roce 2001 dodávka kompletního  zařízení. Dávkovač se používá k výrobě přísad do betonových směsí automatickým  namícháním několika složek v určeném poměru a množství.
                      
b) Míchárna suchých hmot  fa TECHFLOOR – v roce 2001 dodávka řídicího systému a technologického   rozvaděče.
 
c) Dávkovací stanice pro výrobu pórobetonu fa POROBETON Trutnov - v roce 2003. Dodávka řídicího systému pro dvě dávkovačky, dodávka dávkovacích zařízení tekutých přísad, úpravy vážícího zařízení. Zajímavostí je unikátní řešení řízení výsledné teploty vody a výpočet výsledné teploty hmoty dle receptury, průběžné měření teplot vstupních materiálů a měrných hmotností. Obě dávkovačky jsou řízeny s jednoho počítače a mohou pracovat nezávisle na sobě. Novým řešením dávkování agresivních složek byla zvýšena bezpečnost zařízení a zvýšení kvality výrobků  
                   
d) Automatická míchárna betonových směsí pro výrobu betonové dlažby  PRESBETON Drahotuše v roce 2008. Skládá se dvou míchaček, jedna pro výrobu mokré směsi a druhá pro výrobu zavlhlé směsi. Systém pracuje úplně automaticky a dodržuje nastavenou konzistenci a vlhkost směsi dle receptury. Zajímavostí je použití dotykové obrazovky pro sledování a případné nastavování parametrů a receptur. Použita speciální verze WEBET (operační systém WINDOWS XP) a řídicí průmyslový počítač pracuje jen s pasivním chlazením k vůli zvýšení spolehlivosti. Dodán článkový vážicí pás naší konstrukce s 12  dávkovacími uzávěry a pro druhou míchačku speciální skip který jezdí po dráze jen pod 30° úhlem. Zajímavostí je složitá konstrukce dopravních šneků cementu vzhledem k omezenému prostoru v hale.
    
e) Rekonstrukce řídicího systému betonárny ELBA 30 v Čierne pri Čadci v roce 2008, oprava váhy přísad, dodávka čerpadel přísad a doplněno průtokoměrem přísad.

f) Celková dodávka elektroinstalace, převodníků vah, rozvaděče, čerpadel přísad, šneků, filtrů, průtokoměru vody a přísad a dodávka řídicího systému. Betonárna je typu ELBA 60 supermobil repasovaná. Provozuje firma  MRA  SR.

g) Oprava automatického přihrnovače pro fa ZAPPA v Benešově v roce 2016

5) Vlastní výrobky a dodávky zařízení

a) Do všech betonáren dodáváme s řídicím systémem konzistoměry vlastní výroby, nezávislé na plnění míchačky.. Konzistoměry dodáváme i  jako samostatná zařízení.
b) Vyrábíme samostatné váhy přísad , možnost zvolit různé velikosti nebo kombinace např. váhy dvojité, trojité nezávislé(dva nebo tři tenzometry), na jednom tenzometru tříkomorové, různé velikosti i na zakázku. Převážně dodáváno na betonárny SCHWING STETTER.
c) Dávkovací průtokoměry vody, přísad, kalu a různých jiných kapalin včetně ovládacích ventilů i jako samostatná automatická zařízení.
d) Dodávky kompletních vah nebo rekonstrukce mechanických vah na tenzometrické snímače.
e) Možnost dodávek kompletní technologie betonáren a ohřevu vody..
f)  Vážící pásy naší konstrukce,řadové čtyřfrakční nebo šestifrakční, speciální zásobníky kameniva, dávkovací uzávěry a pneumatiku,skipové dopravníky .   Nejmenší třífrakční zásobník   a vážicí pás nová betonárna SBE30VP      fa. EBT  Týnec nad Sázavou. Lze rozšířit na 5  ,6 až 8 komor..
g)   Rozvaděče technologie, příklad pole rozvaděče hlavních pohonů betonárny SGME 320 obsahuje jejich napájení o instalovaném výkonu 200 kW  v poměrně malém prostoru.
h)   Dále dodáváme  centrální mazání pro míchačky BHS, lze použít  i pro jiná zařízení s větším počtem mazacích míst  náročných na časté mazání.

6) Provozní spolehlivost
Naše řídicí systémy se vyznačují vysokou spolehlivostí, používané procesní automaty MITSUBISHI patří mezi světovou špičku o čemž jsme se sami přesvědčili. Za 15 let provozu nedošlo k žádné poruše způsobené vinou materiálu nebo programu. Zatím jediné dvě poruchy byly způsobené úderem blesku. Rovněž elektrorozvaděče a jejich výzbroj jsou navrženy minimálně  na deset let provozu.

ELFANY