Kontakty
ELFANY Ostrava  s.r.o
Řídicí systémy betonáren a příslušenství
  Činnosti
   Menu  Informace   Galerie
 • Kontakty
 • Krátký přehled 
 • Řídicí systémy
 • Betonárny
 • Ohřev kameniva
 • Ohřev     vody
 • Chlazení vody
 • Vážicí pásy
 • Dávkování kapalin
 • Měření vlhkosti
 • Měření konzistence
 • Měření v/c
 • Dálkové ovl. vík


 •  
  Zabýváme se od roku 1995  dodávkami řídicích systémů , dávkovacích a vážicích systémů, kompletnímy dodávkami menších betonáren, provádíme  opravy, rekonstrukce  a repase betonáren, vyrábíme  váhy skipové, vážicí pásy a zásobníky kameniva modulární konstrukce, váhy a dávkovače přísad, vody, příměsí,  konzistměry,  speciální dávkovače přísad pro sklobetony, zateplení betonáren a dálkové ovládání vík na zásobnících kameniva, ohřev a chlazení záměsové vody, ohřev kameniva. Řízení skipů a  plnění elevátorů pomocí frekvenčních měničů.
  Do řídicího systému je standadně zakomponováno měření konzistence, nezávislé na plnění míchačky, dodáváme i měření vodního součinitele přímo v míchačce  spolu s měřením  vlhkosti kameniva, lze přepínat mezi automatickým dosažením správného v/c,  a ruční úpravou dle údajů měřiče vlhkosti a měřiče v/c v míchačce i konzistoměru.  Bylo například použito při kombinované výrobě transportbetonu a výrobě předpjatých nosníků v prefě. S výhodou  lze proto použít možnost volby kontroly konzistence  a v/c, s časových důvodů(přesnost měření v/c pro transport beton je zbytečně velká a prodlužuje dobu míchání), přesto je dobrým vodítkem pro obsluhu, neboť údaj o v/c je on-line stále k dispozici současně s údajem konzistoměru, vlhkoměru. Zobrazení údajů je plovoucím grafem, s výhodou zpětné kontroly průběhu předchozích záměsí a zároveň klasickým virtuálním ukazatelem na obrazovce operátora.


  ELBA 60


  Vážicí pás


  BHS DUO250
  Adresa firmy :
  ELFANY Ostrava s.r.o.
   Nerudova 270/28
  Ostrava Vítkovice
  PSČ 730 00
  IČ: 25851322
  Spisová značka:oddíl C, vložka 22008
  vedená Krajským soudem v Ostravě
  v obchodním rejstříku
  Základní kapitál:100000,-Kč
  Jednatel : Vojtěch Farago
  tel:+420 603 413 123

  ELFANY